Her şey şeffaf ve öngörülebilir olmalıdır.

 Tarih: 09-01-2019 21:51:17
İYİ PARTİ, önerileri ile, siyasal ve sosyal hayatımıza yön vermeye, en küçük bir kompleks duymadan iktidara projeler sunmaya devam etmektedir. Asgari ücretteki artışın %26 olması, Fındık taban fiyatının

15 lira olarak belirlenmesi, Elektrik ve doğalgaz ücretlerinde %10 indirime gidilmesi Emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi gibi önerilerimizin hayata geçirilmesi bunlardan sadece birkaçıdır.

AK PARTİ’nin dün yaptığı grup toplantısında AK Parti genel başkanı Sayın Erdoğan: “Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlere, mevcut borçlarını ödemesi için imkan sağlıyoruz. Vatandaşın borcu, Ziraat bankası çatısı altında toplanacak. Vatandaş Ziraat bankasından çekeceği kredi ile borcunu kapatacak” demiştir. AK Parti’nin bu girişimi yine İYİ Parti’nin tekliflerinden birisidir.

Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER tarafından Haziran 2018 de, bu projemiz milletimizle paylaşılmıştır. Üstelik İYİ Parti’nin teklifi dün açıklanan AK Parti’nin önerisine göre daha akılcı ve daha sosyal bir nitelik arz etmektedir.

Sayın AKŞENER “İktidara gelir gelmez hemen bir Türkiye Dayanışma Fonu kuracaklarını, 4.5 milyon vatandaşımızın kredi kartı borçlarının bu fon tarafından satın alınacağını, kredi kartı borcundan başta emekliler ve dar gelirliler olmak üzere borçluların kurtarılacağını beyan etmiştir. Bu projenin maliyetinin de 8 milyar TL olduğunu, bu kadar düşük bir maliyetle ailelerin huzurunun temini ve sosyal barış açısından büyük bir adım atılmış olacağını ifade etmiştir.

Görüldüğü gibi, muhalefette olduğu halde, İYİ PARTİ nin icraatları devam etmektedir. AK Parti’nin, bu önerimize sahip çıkarak, uygulamaya geçirme kararı almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu projemiz, aslına uygun olarak, bir kamu bankası marifetiyle değil de özel bir fon aracılığı ile yapılsaydı daha rasyonel sonuçlar alınabilirdi.

 

Değerli Basın Mensupları

Bir ekonomi için, hele hele bizim gibi kaynak sıkıntısı çeken ekonomiler için bankacılık sektörü son derece hayati bir önem ifade etmektedir. Bu sektörde yapılacak en küçük bir hata, kartopunun kısa zamanda çığa dönüşmesi gibi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açar. Bankacılık sektöründe, yabancı sermaye katılımının yüksek oranlara ulaştığı bizim gibi ülkelerde irrasyonel kararlara yer yoktur.

Futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılması ve kredi kartları borçlarının satın alınması Ziraat Bankası’nın asli görevleri dışındadır. Verilen bu tip görevler ilgili bankanın asli görevini aksatmasına sebep olabilecektir.

Daha önceki konuşmalarımızda da belirttiğimiz üzere 2019 yılı reel sektör açısından son derece zor bir yıl olacaktır. Ekonomideki küçülme reel sektörü finansal açıdan daha da zorlayacak bir gelişmedir. Dolayısıyla bankalar verdikleri kredileri tahsil edememekte, sorunlu kredi oranı her geçen gün artmaktadır. Ancak bu gerçeğin banka bilançolarına birebir yansıtılmadığı ile ilgili ciddi endişelerimiz vardır. Şayet bankalar, sorunlu kredilerini “yeniden yapılandırma” adı altında aktif kredileri içerisinde gösterme yoluna gider ise ileride telafisi güç olan problemlere davetiye çıkarıyor demektir.

Her şey şeffaf ve öngörülebilir olmalıdır. Bu yüzden bankacılık sektöründe verilen rakamların gerçeği yansıtması, mali tabloların objektif oluşturulması mecburiyeti esastır.

Bu rakamların doğruluğu hem bankacılık piyasasının güvenilirliğini, sağlamlığını gösterir, hem de bu rakamlara bakılarak yapılan okumalarla oluşturulacak ekonomi politikalarının isabetli olmasını sağlar.

 

Değerli Basın Mensupları

Geçen 17 yılda, seçimler öncesinde, elindeki havuz medyası ile millilik ve maneviyat istismarına tavan yaptıran AK PARTİ, seçimler geçtikten sonra söylemlerini değiştirerek bu değerlerden vazgeçtiğini göstermekte bir beis duymamaktadır.

Bu günlerde iktidar “yerlilik” ve “millilik” kelimelerini diline pelesenk etmiş durumda.

Kendisini yerli ve milli, muhalefeti de gayri milli olarak niteleyen AK Parti, en önemli hususlarda, en stratejik konularda bile, söylediğini unutup, kamu menfaatlerini dahi siyasi çıkarları için bir araç haline getirmekten çekinmemektedir.

Memlekette yerli ve milli üretim tesisi adına ne varsa satıp savan AK Parti, şimdi de gözünü Sakarya’da ki “Milli Silah Sanayi”mizin en önemli tesislerinden biri olan, “Birinci Ana Bakım Merkezi”nin özelleştirilmesine dikmiştir.

İYİ Parti, ordumuzun bir parçası olan, ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık artı değer kazandıran bu tesislerin, sonucu şimdiden belli olan satışına karşıdır.

Bu özelleştirmenin ülke ve milletimizin hayrına olmadığını söylüyoruz.

Milletvekillerimiz mecliste, teşkilatlarımız sahada bu yanlış işi milletimize şikayet etmeye devam edeceklerdir. Muhalefet olarak iç tüzüğün tarafımıza verdiği tüm imkanları kullanacağız.

Ve ordumuzun kullandığı yerli ve milli silahlarımızın önemli bir kısmını yapan bu tesisimize sahip çıkarak yerli ve milli duruş sergilemeye devam edeceğiz.

 

Değerli Basın Mensupları

Demokrasinin olmazsa olmazı adil seçimlerdir. Seçimlerin adalet içerisinde tahakkuku sorumluluğu yargıya aittir. Taraflar, seçim öncesi ve seçim sonrasında tespit ettikleri usulsüzlükleri yargıya taşıyarak millet iradesinin hakiki manada gerçekleşmesini adaletten beklerler.

Milletimizi ilgilendiren ve kamu vicdanını yaralayan bir adli kararı siz basın mensupları aracılığı ile milletimizle paylaşmak istiyorum.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen seçimlerde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde öğretim gören ve seçim mevzuatına göre oy kullanamayacak olan 3 bin 129 askeri öğrenci, kanuna karşı hile yapılarak “Kursiyer” statüsünde gösterilmiş, seçim günü bir başka seçim yasağı da ihlal edilerek kamu araçları ile oy kullandırılmaya götürülmüş ve bu ihlaller tarafımızdan tespit edilmiştir.

Genel Başkan Yardımcımız Sayın Koray AYDIN, Partimiz tüzel kişiliğini temsilen, konuyu yargıya taşıyarak YSK, Çankaya İlçe Seçim Kurulu, ve Çankaya Nüfus Müdürlüğü görevlileri hakkında 22 Kasım 2018 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştur.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında kanunun 180.maddesine göre dava açma süresi seçimin bittiği tarihten itibaren 6 aydır. Bu durumda 6 aylık süre 24 Aralık 2018 tarihinde sonlanmaktadır.

Dava dosyasının kendisine sunulduğu Cumhuriyet Savcısı zamanaşımı süresini doldurmak üzere dosyayı 34 gün bekletmiş, 26 Aralık 2018 de, yani sürenin bitmesinden iki gün sonra “Zamanaşımı sebebiyle takipsizlik kararı” vermiştir.

Yargının bu yanlı tutumu maalesef tuzun koktuğunun ve adil seçimlerin tahakkukunun bizzat yargı tarafından sabote edildiğinin en bariz göstergesidir. Konuyu yakından takip ettiğimizi belirtiyor, kararı yüce Türk milletinin vicdanına havale ediyoruz.

 

Değerli Basın Mensupları

Türk dış politikası, asırlara dayanan gelenek ve teamülleri ve iyi yetişmiş kadrolarıyla dünyada ve “ateş coğrafyası” olarak bilinen bölgemizde, bugüne kadar, ağırlığını her zaman hissettirmiş, bu yönüyle de tüm devletlerce hesaba katılmış, hükümetler üstü bir “devlet politikası” olarak varlığını devam ettirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, günlük ve afaki politikalar tespit edip uygulamak yerine bu coğrafyanın devletimize yüklediği misyon gereği, bilgi ve deneyimi, aklıselim ve sağduyuyu ön planda tutmayı becerebilmişlerdir.

17 yıllık AK PARTİ iktidarı devraldığı bu muhteşem birikim ve mirası hovardaca harcamış, Türk Diplomasinin kurul ve kurallarını, diplomatların deneyimlerini hiçe sayarak, kısa vadeli, iç siyasete alet edilen, kişiselleştirilmiş bir çizgiye getirmiştir.

Çok güçlü bir bürokrasi geleneği olan Dışişleri Bakanlığı liyakatsız ve ehliyetsiz kadrolara teslim edilmiştir. Bu yozlaşma Türk dış politikasını açmazlara ve dar sokaklara hapsetmiş, günlük kaygılarla çıkış yolu arayan bir sıkışmışlığa mecbur etmiştir.

Ortadoğu da özellikle Suriye coğrafyasında da yüzyüze kaldığımız hakikat budur.

Suriye konusunda son günlerde yaşanan gelişmeler “aldatılmaktan bıkmayanlar” açısından bir kez daha ders niteliğindedir. Konu sadece ABD’nin tutumuyla da ilgili değildir. Aralık sonunda Moskova’da yapılan görüşmelerde "terörizm ile mücadele" konusu ele alınmış olmakla birlikte hangi örgütlerden bahsedildiği kayda geçirilememiştir. Bu da PYD/YPG'nin ABD gibi Moskova tarafından da terör örgütü sayılmadığının tezahürüdür.

Ayrıca Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada, adeta Türkiye’yi kastederek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün "kayıtsız şartsız" korunması ifadelerini kullanmıştır. Lavrov bu kez "Suriye'nin birliği" ifadesini de sarf etmekten imtina etmiştir.

Stratejik ortaklık yaptığımız ABD’nin ve sıcak ilişkiler kurduğumuz söylenen Rusya’nın terör örgütüne bakışı ortada iken, Türkiye’nin kendi güvenliğini nasıl temin edeceği ve bu sıkışmışlıktan sıyrılıp, milli çıkarları açısından terör örgütüyle nasıl mücadele edeceği büyük bir muammadır.

Amerikalılar “Bizden izin almadan Fırat’ın Doğusu’na geçemezsiniz” demekle kalmamış, kendi deyimleriyle “Kürtlerin katledilmesine izin veremeyiz” gibi haksız ve hadsiz bir cümle sarf etmişlerdir.

Erdoğan-Putin, Erdoğan-Trump ve Erdoğan-Esad düetlerinin milli çıkarlarımızın korunması açısından bugüne kadar olumlu hiçbir karşılığı olmamıştır. Çünkü ülkelerin dostlukları-düşmanlıkları değil, çıkarları vardır.

Bütün bunlar “Değerli Yalnızlığın” daha da derinleşmekte olduğunun göstergeleridir. Sadece Ankara’ya değil iktidarın güvendiği dağlara ve hatta ovalara da kar yağmaya başlamıştır.

Türk dış politikası “One Man Show” olmaktan çıkarılmalı, asırlık gelenek ve teamülleri daha fazla göz ardı edilmeden rasyonel bir çizgiye oturtulmalıdır.

  Kaynak: KANAL HABER AJANSI   Bu haber 17 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  DİĞER İYİ PARTİ HABERLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
NAMAZ VAKİTLERİ
resmi ilanlar
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 24 7 3 75 33 75 +42
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 78 36 72 +42
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 62 34 72 +28
4 Beşiktaş 34 21 5 8 69 30 71 +39
5 Trabzonspor 34 15 9 10 63 51 55 +12
6 Göztepe 34 13 11 10 49 50 49 -1
7 Sivasspor 34 14 13 7 45 53 49 -8
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 57 58 46 -1
9 Kayserispor 34 12 14 8 44 55 44 -11
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 38 45 43 -7
11 Akhisarspor 34 11 14 9 44 53 42 -9
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 55 59 40 -4
13 Bursaspor 34 11 17 6 43 48 39 -5
14 Antalyaspor 34 10 16 8 40 59 38 -19
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 38 42 36 -4
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 49 60 33 -11
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 37 54 33 -17
18 Karabükspor 34 3 28 3 20 86 12 -66
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 34 20 5 9 68 38 69 +30
2 MKE Ankaragücü 34 18 7 9 55 34 63 +21
3 Boluspor 34 18 10 6 53 30 60 +23
4 Ümraniyespor 34 17 9 8 49 35 59 +14
5 BB Erzurumspor 34 14 9 11 56 44 53 +12
6 Gazişehir Gaziantep FK 34 15 11 8 57 38 53 +19
7 Altınordu 34 15 11 8 55 45 53 +10
8 Balıkesirspor Baltok 34 16 11 7 56 46 52 +10
9 İstanbulspor 34 14 12 8 45 39 50 +6
10 Elazığspor 34 13 12 9 53 44 48 +9
11 Giresunspor 34 13 13 8 50 44 47 +6
12 Adanaspor 34 12 15 7 41 56 43 -15
13 Eskişehirspor 34 12 14 8 63 56 41 +7
14 Adana Demirspor 34 11 15 8 44 47 41 -3
15 Denizlispor 34 10 16 8 43 47 38 -4
16 Samsunspor 34 7 12 15 32 46 36 -14
17 Manisaspor 34 7 24 3 31 80 15 -49
18 Gaziantepspor 34 2 28 4 18 100 1 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 23 4 7 63 15 76 +48
2 Menemen Belediyespor 34 22 4 8 68 26 74 +42
3 Afjet Afyonspor 34 21 6 7 62 31 70 +31
4 Sivas Belediyespor 34 19 5 10 57 29 67 +28
5 Keçiörengücü 34 19 8 7 77 41 64 +36
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 7 11 58 32 59 +26
7 İnegölspor 34 17 9 8 53 41 59 +12
8 Sarıyer 34 13 16 5 44 45 44 -1
9 Tokatspor 34 11 13 10 37 45 43 -8
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 14 9 44 47 42 -3
11 Kastamonuspor 1966 34 12 18 4 46 49 40 -3
12 Eyüpspor 34 11 17 6 52 62 39 -10
13 Tuzlaspor 34 10 16 8 42 51 38 -9
14 Bodrumspor 34 10 16 8 39 53 38 -14
15 Amed Sportif 34 10 14 10 37 41 37 -4
16 Bucaspor 34 10 15 9 51 60 36 -9
17 Kocaeli Birlikspor 34 4 26 4 30 78 13 -48
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 32 1 19 133 17 -114
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 34 23 5 6 60 27 75 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 34 17 6 11 51 33 62 +18
3 Kemerspor 2003 34 15 7 12 62 44 57 +18
4 Bayrampaşa 34 16 9 9 43 34 57 +9
5 Düzcespor 34 14 7 13 41 34 55 +7
6 Ofspor 34 16 11 7 41 27 55 +14
7 Halide Edip Adıvar SK 34 13 9 12 45 33 51 +12
8 Erbaaspor 34 13 12 9 46 41 48 +5
9 Batman Petrolspor 34 12 10 12 43 36 48 +7
10 Yeni Altındağ Bld. 34 11 14 9 42 44 42 -2
11 Çatalcaspor 34 10 13 11 33 37 41 -4
12 Kozan Belediyespor 34 11 17 6 42 52 39 -10
13 Yomraspor 34 9 15 10 23 42 37 -19
14 Erzin Belediyespor 34 10 18 6 35 53 36 -18
15 Bergama Belediyespor 34 8 16 10 35 54 34 -19
16 12 Bingölspor 34 7 14 13 28 42 34 -14
17 Orhangazi Belediyespor 34 6 15 13 34 52 31 -18
18 Çanakkale Dardanel SK 34 5 18 11 35 54 26 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 19/05/2018 Fenerbahçe 3 - 2 Atiker Konyaspor
 19/05/2018 Göztepe 0 - 1 Galatasaray
 19/05/2018 Medipol Başakşehir 3 - 2 Kasımpaşa
 19/05/2018 Beşiktaş 5 - 1 Sivasspor
 18/05/2018 Trabzonspor 3 - 0 Kardemir Karabükspor
 18/05/2018 Alanyaspor 3 - 2 Antalyaspor
 18/05/2018 Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor
 18/05/2018 Yeni Malatyaspor 3 - 2 Kayserispor
 18/05/2018 Akhisarspor 2 - 1 Osmanlıspor FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2018 MKE Ankaragücü 1 - 1 Adana Demirspor
 05/05/2018 Boluspor 1 - 0 Denizlispor
 05/05/2018 Samsunspor 3 - 3 Ümraniyespor
 05/05/2018 Altınordu 1 - 1 BB Erzurumspor
 05/05/2018 Çaykur Rizespor 4 - 2 Gazişehir Gaziantep FK
 04/05/2018 Adanaspor 0 - 3 Eskişehirspor
 04/05/2018 Elazığspor 2 - 2 İstanbulspor
 04/05/2018 Gaziantepspor 4 - 5 Giresunspor
 04/05/2018 Balıkesirspor Baltok 4 - 1 Manisaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/05/2018 Tuzlaspor 2 - 1 Sarıyer
 05/05/2018 Mersin İdmanyurdu 0 - 7 Sancaktepe Belediyespor
 05/05/2018 Keçiörengücü 3 - 2 Kastamonuspor 1966
 05/05/2018 Bodrumspor 2 - 1 Kocaeli Birlikspor
 05/05/2018 Bucaspor 3 - 1 Etimesgut Belediyespor
 05/05/2018 Hatayspor 2 - 0 Afjet Afyonspor
 05/05/2018 Menemen Belediyespor 2 - 0 Eyüpspor
 05/05/2018 Tokatspor 0 - 0 Amed Sportif
 05/05/2018 Sivas Belediyespor 1 - 1 İnegölspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/05/2018 Orhangazi Belediyespor 3 - 4 Bayburt Grup Özel İdare
 05/05/2018 Erzin Belediyespor 3 - 0 Halide Edip Adıvar SK
 05/05/2018 Çatalcaspor 2 - 2 Batman Petrolspor
 05/05/2018 Düzcespor 1 - 0 Erbaaspor
 05/05/2018 Yomraspor 0 - 1 Kozan Belediyespor
 05/05/2018 12 Bingölspor 1 - 0 Yeni Altındağ Bld.
 05/05/2018 Çanakkale Dardanel SK 0 - 2 Ofspor
 05/05/2018 Kemerspor 2003 0 - 0 Bergama Belediyespor
 05/05/2018 Bayrampaşa 1 - 0 Manisa BBSK
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı